KryptoKeskus ry

CryptoCenter Of Finland – KryptoKeskus ry

 • ”Blockchain education through peer training methods”
 • Rehabilitative peer training, providing peer support.
 • Lectures for various events/occasions.
 • Rehabilitative peer training, providing peer support.
 • Blockchain consultations
 • Blockchain assessments
 • Blockchain needs assessments for businesses
 • Consulting for individuals or companies/organizations on all matters related to blockchains or cryptocurrencies.
 • Organizing special events involving blockchain education (Sauna evenings, activities, event organization)

Other Considerations:

 • We have worked for the common good of our environment.
 • Local activities (e.g., RELA-coin is a local currency for the Tampere city area, which we hope sets an example for other cities/municipalities)
 • Non-profit activism.
 • Achievements made by the Poor, marginalized, and/or multi-problematic people of Tampere, achieved through means comparable to collections, and often the only (if not the only) legal projects in their lives, in which they have been involved.
 • A source of great pride for many of Tampere’s underprivileged, and a harbinger of hope.

”Lohkoketjukoulutusta vertaiskoulutusmetodein ”

 • Kuntouttavat vertaiskoulutukset, vertaistuen tarjoaminen.
 • Luennot eri tapahtumiin/tilaisuuksiin.
 • Kuntouttavat vertaiskoulutukset, vertaistuen tarjoaminen.
 • Lohkoketjukonsultoinnit
 • Lohkoketjukartoitukset
 • Lohkoketjutarvekartoitukset yrityksille
 • Yksityisten henkilöiden tai yritysten/yhdistysten konsultointi kaikissa lohkoketjuja tai virtuaalivaluuttoja koskevissa asioissa.
 • Lohkoketjukoulutusta sisältävien erikoistapahtumien järjestäminen (Saunaillat, aktiviteetit, tapahtumajärjestäminen)

Muita Huomioitavia seikkoja:

 • Olemme toimineet ympäristömme yhteisen hyvän eteen.
 • Voittoa tavoittelematonta aktivismia.
 • Paikallistoimintaa (mm. RELA-coin on paikallisvaluutta Tampereen kaupungin alueelle, jonka olemme toivoneet näyttävät esimerkkiä muille kaupungeille/kunnille)
 • Tampereen Köyhien, syrjäytyneiden ja/tai moniongelmaisten aikaansaama, kolehtiin verrattavien keinojen avulla saatu aikaan, ja monelle elämän ainoita (jollei ainoa) laillisia projekteja, joissa ovat olleet mukana.
 • Monien Tampereen vähäosaisten suuri ylpeydenaihe, ja toivon luoja